تلفن  : ۳۳۴۰۰۱۰۶-۰۲۶

تلفن  : ۳۳۵۲۴۳۲۹-۰۲۶

  • عرضه کننده شيرآلات ، ابزار دقیق و تحهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، آب و بخار
  • نمايندگی انحصاری و فروش محصولات SPIRAX SARCO انگلستان ، ECONOSTO انگلستان 
  • VALTORQUE مجارستان ، WATTS آمریکا و WATSON Valves آمریکا

 

باتیس پارت تامین خاورمیانه، آموزش مداوم کارکنان را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.
این برنامه با اتکا به تکنیک ها و تکنولوژی از مدیریت تجهیزات میادین به انتقال مهارت برای عملیات و تعمیر و نگهداری سیستم ها میپردازد که شامل:
    اندازه گیری و ارزیابی تجهیزات میادین آبی، نفتی، گازی، ...
    نظارت بر پارامترهای اصلی تجهیزات 
    تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های تجهیزات
    تشخیص محل نشت و تعمیر
    برنامه های نوسازی
    نصب و راه اندازی، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات.
برنامه های آموزشی ممکن است شامل سمینارها برای کارکنان ارشد، کارگاه های آموزشی برای مهندسی و کارکنان فنی و آموزش مستمر عملی برای کارکنان عملیات باشد.
همایش ها و سمینارها
سمینار بایستی هدفمند و با دقت برنامه ریزی شود، در سمینار یک نمای کلی از مسائل اصلی، روش ها، اهداف و سیاستهای مقرون به صرفه مدیریت تعمیر و نگهداری مطرح میشود. همچنین به جنبه های فنی و تمرکز بر منافع افزایش بهره وری عملیاتی نیز پرداخته میشود.
کارگاه های آموزشی
هدف از این کارگاه ها این است که اطمینان حاصل شود توصیه هایی بهره وری اجرا می شوند و مهارت ها به مهندسان و کارکنان فنی برای مدیریت و کنترل تجهیزات میادین منتقل شده است.
آموزش عملی مداوم
این بخش به کارکنان عملیاتی، مسئول مدیریت تجهیزات اختصاص داده میشود و نیاز به یک دیدگاه بلند مدت با نمونه های عملی اختصاص یافته است.

 

Moto-Leder.com http://moto-leder.com Best deals on online pharmacy here: pharmacy no prescription. You can try it.